Modul 4(Diploma)

Modul 4 - Pembinaan Warga Setia
Objektif   
 • Memahami peranan dan tanggungjawab sebagai warganegara.
 • Membina jatidiri dan maruah negara.
 • Menjana kecemerlangan bangsa dan kemajuan negara.

Tujuan -- Mendidik dan membangunkan semangat jatidiri.

Matlamat -- Membina kesetiaan dan jatidiri dikalangan peserta                      supaya menjadi warganegara  yang
                    bertanggungjawab dan bersemangat patriotik.

Pembinaan                              Warga                          Setia
       |                                                 |                                   |
membentuk                       Ahli, komuniti,             Patuh, taat
     dan                                    bangsa
mewujudkan

Punca ketidaksetiaan / tiada penghayatan jiwa warga setia
 • kekurangan semangat patriotik
 • sistem peruntukan diri sendiri dan kumpulan
 • penyelewengan dan penyalahgunaan kuasa.
Kepentingan menjadi warga setia
 • kestabilan politik dan sosio ekonomi
 • kedamaian dan keharmonian ekonomi
 • kemakmuran negara
Ciri-ciri warga setia
 1. Sebagai pemimpin
 • kepimpinan melalui tauladan
 • pemimpin bersih, cekap dan beramanah
 • penerapan nilai-nilai murni
     2. Sebagai rakyat
 • bersedia berkhidmat untuk negara
 • memahami dan menghayati falsafah Rukun Negara.
Senario yang merosakkan jatidiri
 • Penyelewengan
 • Amalan rasuah 
 • Pecah amanah
 • Gejala sosial
 • Dadah dan dedah
 • Murtad
 • Hilang semangat patriotisme
 • Perpecahan sesama manusia
 • Penentangan terbuka terhadap kerajaan
Kesan / Impak
 • Ketidakstabilan ekonomi, politik dan sosial
 • Bangsa yang lemah
 • Negara boleh dijajah
 • Ancaman keselamatan, huru-hara
Cara penyelesaian / Bentuk perubahan
 • Memupuk kesedaran terhadap nasib dan masa depan bangsa
 • Memupuk perpaduan bangsa
 • Perubahan sikap bangsa yang positif, proaktif dan dinamik, anjakan paradigma
 • Jangan jadi Melayu mudah lupa
 • Bersyukur diatas nikmat kemerdekaan
Cabaran
 1. Dalaman
 • Ilmu
 • Pemikiran
 • Sikap
 • Kecintaan terhadap bangsa dan negara
     2. Luaran
 • Penjajahan minda dan budaya
 • Pengaruh globalisasi
 • Pencemaran imej dan tuduhan keganasan terhadap umat Islam
Kesimpulan
 • Pastikan Melayu tak kan hilang didunia
 • Agenda Melayu
 • Ketuanan Melayu

Comments

Popular posts from this blog

Kerja di 7eleven

Pantang Kalau Nampak Pelesit

Kemudahan di kawasan UiTM Jasin